معرفی ویزای اقامتی جدید در استرالیا

طراحی سایت

دولت استرالیا اعلام کرد در صدد معرفی ویزای اقامتی جدیدی برای صاحبان کسب و کار و تجارت است که بدون نیاز به سرمایه مشابه آنچه در ویزاهای فعلی سرمایه گذاری معمول است بتوانند تنها با ارائه مدرک زبان در حد 5 آیلیتس و یک طرح توجیهی قابل قبول اقامت موقت دریافت نمایند.

در واقع خواستگاه این ویزای جدید در ایالت جنوبی استرالیا و شهر آدلاید قرار دارد. نخست وزیر استرالیا آقای تورن بال در همین ارتباط گفت: ما به دنبال ایجاد فرصت های شغلی و رونق کسب و کار در این ایالت هستیم.

طبق قوانین حاکم بر این ویزا افراد خلاق در زمینه تجارت با داشتن یک طرح توجیهی جذاب و تسلط مبنی بر زبان انگلیسی می توانند برای اقامت موقت استرالیا اقدام نمایند. این ویزا نیاز به آوردن سرمایه به استرالیا ندارد. پس از دریافت اقامت موقت تحت این ویزای جدید چنانچه افراد بتوانند، موفقیت کسب و کار خود را راه اندازی نمایند می توانند به اقامت دائم استرالیا هم برسند.

نخست وزیر استرالیا معتقد است با ارائه این برنامه اقامتی اقتصاد در مناطق رو به رشد استرالیا که پتانسیل بالایی برای جذب سرمایه گذار و کارآفرین دارند بسیار رونق خواهد گرفت.وی افزود: بخشهایی مانند تولید و فن آوری دفاعی از نقاط هدف این برنامه در ایالتهایی نظیر ایالت جنوبی استرالیا می شود.

البته در حال حاضر ارائه این برنامه یک وعده انتخاباتی است که در صورت پیروز خوب لیبرال استرالیا در انتخابات محقق خواهد شد.