آخرین تغییرات در ویزای 457 استرالیا

طراحی سایت

به گزارش سایت SBS Newsوزیر مهاجرت استرالیا اخیراً در یکی از اظهار نظرات خود در خصوص ویزای 457 اعلام کرده که در دولت قبلی استرالیا لیست مشاغل مورد نیاز تحت پوشش ویزای 457 بسیار گسترده شده بود و اکنون نیاز به بازنگری و محدود شدن این لیست احساس می شود.

وی اضافه کرد، کار بررسی در این خصوص آغاز شده و در حال انجام است، اما هنوز نمی توان زمان دقیق برای اجرایی شدن شرایط و مشاغل جدید در نظر گرفت.

در همین ارتباط پیتر داتون وزیر مهاجرت استرالیا فواصل کاری در حین استفاده از این ویزا را محدودتر کرده است. بدین ترتیب کارگرانی که با این ویزا وارد استرالیا شده اند چنانچه از کار خود استعفا دهند طبق قوانین قبلی 90 روز فرصت داشتند تا کار جدید پیدا کنند ولی این مهلت در حال حاضر به 60 روز تقلیل یافته است.

این تغییر رقابت میان کارگران خارجی و اتباع استرالیا که بطور جدی بدنبال کار هستند را کاهش می دهد. اما منتقدان عقیده دارند این تغییر باعث وابستگی بیشتر کارگران خارجی به کارفرمایان خود می شود و امکان استثمار آنان را توسط کارفرمایان بیشتر می سازد.

منبع : SBS NEWS