نیاز سالانه 260 هزار مهاجر و نیروی کار جدید در آلمان

طراحی سایت

مطالعات جدیدی که توسط موسسه برتلزمان و با مدیریت موسسه تحقیقات اشتغال و دانشگاه کوبرگ انجام شده نشان می دهد آلمان برای جبران کمبودهای شدید خود در زمینه تأمین نیروی کار که به واسطه پیر شدن جمعیت به وجود آمده

سالانه به حدود 260 هزار نیروی کار جدید نیاز دارد که بیش از 146 هزار نفر از این تعداد را نیروی کار غیر اتحادیه اروپا تشکیل می دهند.

این تحقیقات نشان می دهد جمعیت آلمان تا سال 2060 و بدون پذیرش مهاجران به ⅟3تقلیل می یابد که این امر تأثیر بسیار مخربی بر چهارمین اقتصاد بزرگ جهان خواهد گذاشت.

در این مطالعه از عواملی نظیر افزایش نرخ تولد، مشارکت بیشتر زنان در بازار کار و افزایش سن بازنشستگی به عنوان عوامل موثر در بهبود نسبی اوضاع یاد شده، اما حتی اگر میزان اشتغال زنان به مردان نزدیک شود و سن بازنشستگی نیز به 70 سال افزایش یابد باز هم نمی توان نیاز مبرم به نیروی کار خارجی را با استفاده از منابع داخلی پوشش داد.

نتایج این تحقیق نشان می دهد آلمان ظرف 40 سال آینده به صورت زیر به نیروی کار خارجی نیازمند است :

  • تا سال 2035 حدود 98 هزار مهاجر از کشورهای غیر اتحادیه
  • بین سال های 2036 تا 2050 حدود 170 هزار نفر در سال
  • بین سال های 2051 تا 2060 حدود 200 هزار نفر در سال

در سال 2018 وزارت کار آلمان دولت را به اختصاص بودجه بیشتر به کلاس های زبان آلمانی برای پناهجویان فراخواند تا بتوانند در کوتاه ترین زمان آموزش حرفه ای لازم را ببینند و به بازار کار ملحق شوند. بر طبق همین گزارش وزارت کار آلمان در حال حاضر 2/1 میلیون شغل نیازمند افراد متخصص هستند.

همزمان با انتشار این مقاله تحقیقاتی مدیر اجرائی موسسه برتلزمان آقای یورگ دراگر طی مصاحبه ای عنوان کرد در سال 2017 تنها 38 هزار نفر خارجی تقاضای کار داده و در آلمان سکنی گزیدند که این رقم در مقایسه با نیاز آلمان بسیار اندک است. وی افزود قانون گذاران آلمان می بایست هر چه سریعتر قوانین جدیدی را به تصویب برسانند که نیروهای متخصص خارجی ساکن در خارج از اتحادیه اروپا بتوانند با دریافت ویزای کار آلمان به این کشور مهاجرت نمایند.