برنامه های مهاجرتی جدید استرالیا در سال 2020

طراحی سایت

از تاریخ نوامبر 2019 اداره مهاجرت استرالیا از شروع برنامه مهاجرتی جدیدی خبر داد که از طریق آن استعدادهای درخشان در کل جهان می توانند برای انجام پروژه های مختلف تجاری، صنعتی، علمی و .. در جهت کمک به رشد اقتصاد استرالیا اقامت دائم دریافت


نمایند.در بخشی از این اطلاعیه آمده دولت استرالیا برای شروع 5000 اقامت دائم برای این ویزا در سال مهاجرتی 2020-2019 در نظر گرفته است.

هدف این برنامه مهاجرتی جذب افراد متخصص و ماهری است که در رشته خودشان جزء بهترین ها هستند و می توانند فرصتی فراهم آورند تا به رشد کسب و کارها، خرده بازارها از طریق به اشتراک گذاشتن ایده ها، تجربه ها و تخصص های نوآورانه کمک نمایند.

بیشترین توجه در این برنامه به رشته هایی نظیر فن آوری کشاورزی، تولیدات پیشرفته فضایی، فن آوری صنایع غذایی، انرژی و فن آوری معدن، فن آوری پزشکی، امنیت سایبری، فن آوری اطلاعات، علوم مربوط به داده ها و علوم دیجیتال پیشرفته و اطلاعات کوانتوم می باشد.