ویزای نامزدی و ازدواج

طراحی سایت

ویزای نامزدی زیرگروه 300

Prospective Marriage Visa-Provisional

ویزای نامزدی به متقاضیانی ارایه می شود که می خواهند به نامزد خود در استرالیا که مقیم دایم یا تبعه استرالیا می باشد ملحق شوند.

این دسته از متقاضیان می بایست:

- حداقل 18 سال سن داشته باشند،

- یکدیگر را کاملا بشناسند و ملاقات کرده باشند،

- تا پیش از انقضای مهلت این ویزا و در استرالیا با یکدیگرازدواج نمایند.

لازم به ذکر است در پروسه بررسی این ویزا و از آنجا که افسر پرونده می بایست متقاعد شود که این رابطه صوری نیست ممکن است برای هر دو طرف و بصورت همزمان مصاحبه ای انجام شود و در صورت بروز هر گونه تناقض در پاسخهای هر یک از طرفین می تواند به رد شدن پرونده منجر شود.

در صورت صدور ویزا متقاضی تا دوسال می تواند در استرالیا زندگی و از تمام مزایای اقامت استفاده نماید و چنانچه تا دو سال طرفین با یکدیگر زندگی کنند متقاضی می تواند با ارایه مدارک برای دریافت ویزای اقامت دایم درخواست دهد.

ویزای ازدواج زیرگروه 309

Partner Migration- subclass 309

این ویزا برای آندسته از متقاضیانی که پیش از درخواست ویزا ازدواج کرده اند و می خواهند به همسر خود در استرالیا ملحق شوند ارایه می شود.

متقاضی این نوع ویزا در هنگام درخواست می بایست:

- حداقل 18 سال سن داشته باشد (در صورتی که سن متقاضی کمتر باشد اجازه والدین الزامیست).

- با فرد مقیم دایم یا تبعه استرالیا ازدواج کرده باشد.

- این ازدواج مطابق با قوانین رسمی کشور متبوع خود و نیز قوانین مورد قبول دولت استرالیا باشد.

- از ازدواج آنها حداقل یکسال گذشته باشد.

این ویزا از نوع اقامت موقت است و متقاضی تا زمانی که ویزای 309 او به اقامت دایم با زیرگروه 100 تبدیل شود می تواند در استرالیا بماند.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت اداره مهاجرت به آدرس: www.immi.gov.au مراجعه و یا با شماره تلفن 22090502-021 برای تعیین وقت مشاوره تماس حاصل فرمایید.