فرم ارزیابی آنلاین

فرم ارزیابی پرونده مهاجرتی شما:

متقاضی ویزای: (*)

ورودی نامعتبر
متقاضی کشور: (*)

ورودی نامعتبر


ورودی نامعتبر

اطلاعات شخصی:

نام (*)

ورودی نامعتبر
نام خانوادگی (*)

ورودی نامعتبر
شماره تلفن (*)

ورودی نامعتبر
تاریخ تولد (*)

ورودی نامعتبر
ایمیل

ورودی نامعتبر
ملیت (*)

ورودی نامعتبر
وضعیت تاهل: ( در صورت تاهل فرم جداگانه ای برای همسر تکمیل شود) (*)

ورودی نامعتبر
نوع ویزا ( در صورتی که ساکن ایران نیستید)

ورودی نامعتبر
سن (*)

ورودی نامعتبر

مدارک تحصیلی:

مدرک تحصیلی 1

ورودی نامعتبر
نام دانشگاه ( با ذکر واحد)

ورودی نامعتبر
معدل

ورودی نامعتبر
سال فارغ تحصیلی

ورودی نامعتبر
مدرک تحصیلی 2

ورودی نامعتبر
نام دانشگاه ( با ذکر واحد)

ورودی نامعتبر
معدل

ورودی نامعتبر
سال فارغ تحصیلی

ورودی نامعتبر
مدارک تحصیلی (*)

ورودی نامعتبر

سابقه کار در ۱۰ سال گذشته:

عنوان شغلی 1

ورودی نامعتبر
نام شرکت

ورودی نامعتبر
مدت زمان

ورودی نامعتبر
آیا بیمه داشته ا ید

ورودی نامعتبر
عنوان شغلی 2

ورودی نامعتبر
نام شرکت

ورودی نامعتبر
مدت زمان

ورودی نامعتبر
آیا بیمه داشته ا ید

ورودی نامعتبر
سابقه کاری در استرالیا (*)

ورودی نامعتبر
سابقه کاری در خارج از استرالیا (*)

ورودی نامعتبر

مدرک زبان:

لطفا مدرک زبان خود را از لیست زیر انتخاب کنید

ورودی نامعتبر
تاریخ امتحان:

ورودی نامعتبر
Listening:

ورودی نامعتبر
Reading:

ورودی نامعتبر
Writing:

ورودی نامعتبر
Speaking:

ورودی نامعتبر
Overall:

ورودی نامعتبر
نمره IELTS (*)

ورودی نامعتبر

این قسمت مخصوص متقاضیان ویزای تحصیلی می باشد:

نام رشته

ورودی نامعتبر
مقطع تحصیلی

ورودی نامعتبر
شهر مورد نظر

ورودی نامعتبر

این قسمت مخصوص متقاضیان ویزای سرمایه گذاری می باشد:

میزان دارای خالص شما:

ورودی نامعتبر
حداقل موجودی قابل انتقال شما به استرالیا

ورودی نامعتبر


ورودی نامعتبر

طریقه آشنایی با شرکت کارجویان فرازنگر:ورودی نامعتبر
سایر توضیحات:

ورودی نامعتبر
کدامنیتی (*)
کدامنیتی

ورودی نامعتبر