ویزای کار

طراحی سایت

ویزای کار از طریق ثبت شرکت در کانادا

این ویزا برای صاحبان مشاغل آزاد که دارای شرکت و یا جواز کسب می باشند یکی از کوتاهترین و مناسبترین راههای کسب اقامت کشور کانادا می باشد. اعتبار این ویزا در ابتدا یک سال ونیم برای کل افراد خانواده تعیین می شود و چنانجه فرد متقاضی در طی این مدت بتواند نسبت به راه اندازی و فعال نمودن کسب و کار تعیین شده اقدام نماید می تواند ویزای کار را به اقامت دایم تبدیل نماید.

ادامه مطلب...

دانش آموزی

توضیحات ویزای فارغ التحصیلی از دانشگاه خاص توضیحات ویزای فارغ التحصیلی از دانشگاه خاص توضیحات ویزای فارغ التحصیلی از دانشگاه خاص توضیحات ویزای فارغ التحصیلی از دانشگاه خاص توضیحات ویزای فارغ التحصیلی از دانشگاه خاص توضیحات ویزای فارغ التحصیلی از دانشگاه خاص

ادامه مطلب...

ویزای تحصیل در مقطع دبیرستان

طراحی سایت

موسسه فرازنگر با عقد قرارداد اعزام دانش آموز با تعدادی از دبیرستانهای کانادا در شهرهای مختلف از جمله تورنتو و ونکوور با شرایط ویژه می تواند در خدمت متقاضیان محترم باشد.

ادامه مطلب...